close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna Historia Pytania Produkty i usługi Przepisy prawne Przetargi ogłoszone Kontakt
Przewodnik krwiodawcy
Gdzie można oddać krew
Komu pomagasz
Krew i jej składniki
Hemofilia
Podmioty lecznicze
Szkolenia
Przydatne linki
Klienci zewnętrzni
Sztuczne łzy
  

  
  


Przywileje Honorowych Dawców Krwi

Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi
i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

•  Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych
   (grupa krwi, morfologia, badania wirusologiczne). Są one do odebrania po ok. 3 dniach od oddania krwi.
•  Po oddaniu krwi lub jej składników dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej
   4 500 kcal (8 czekolad).
•  Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy.
    Należy tylko pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia.
•  Na czas okresowego badania dawców wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające pobyt 
   dawcy w określonych godzinach na terenie punktu poboru krwi.
•  Zwrot kosztów przejazdu do najbliższego punktu poboru krwi.
•  Dawca czynnie oddający krew (co najmniej dwukrotnie) może otrzymać w RCKiK kartę identyfikacyjną
    grupy krwi.
•  Honorowi krwiodawcy mają możliwość odliczenia wartości oddanej krwi od dochodu, w granicach limitu  
   przewidzianego dla darowizn. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uprzejmie 
   informuje, że stosowne zaświadczenia są wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia,
   po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Dawca po oddaniu honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów krwi (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi otrzymuje w placówce Polskiego Czerwonego Krzyża (na wniosek RCKiK) tytuł oraz legitymacje "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi". Tytuł ten na podstawie legitymacji ZHDK wystawionej przez PCK upoważnia:
•  osoby ubezpieczone do otrzymania bezpłatnych leków umieszczonych w wykazie leków podstawowych
    i uzupełniających do wysokości limitu oraz leków, które zasłużony dawca może stosować w związku
   z  oddawaniem krwi
•  do korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej i aptek poza kolejnością (dodatkowy komunikat NFZ poniżej).

Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników
mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz nadawana przez Ministra Zdrowia odznaka 
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu .

Komunikat NFZ -16.05.2014 r. w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.
Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
• inwalidzi wojenni i wojskowi;
• kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane      będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,      o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach      oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu      powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn.      zm.);
• uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani      poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych      podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
"Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c."

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 

 

 
 
Online: 4 odwiedzin: 1727796
| Strona główna | Aktualności | Galeria | BIP
© 2009 - 2017 RCKiK Gdańsk design & hosting Trol Intermedia