close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna Historia Pytania Produkty i usługi Przepisy prawne Przetargi ogłoszone Kontakt
Przewodnik krwiodawcy
Gdzie można oddać krew
Komu pomagasz
Krew i jej składniki
Hemofilia
Podmioty lecznicze
Szkolenia
Przydatne linki
Klienci zewnętrzni
Sztuczne łzy
  

  
  


Grupy krwi

 

Różnimy się między sobą  wieloma cechami w tym również grupami krwi.
To oznacza, że na naszych krwinkach czerwonych (erytrocytach) znajdują się różne antygeny. 

Obecnie wykryto 30 układów grupowych. Pierwszy układ (układ ABO) wykryto w 1901 roku.
Wykrycie 30-go układu ogłoszono w 2008 roku.
Niektóre układy posiadają ponad 40 antygenów np. układ Rh i MNS inne tylko 1 antygen np. układ P i I.
Aktualny stan wiedzy z zakresu serologii grup krwi, terminologia, spis układów i antygenów znajduje się
na stronie ibgrl.blood.co.uk/ /ISBT 

Tylko niektóre układy mają znaczenie kliniczne przy przetoczeniu krwi.
Najważniejsze układy to ABO, Rh i Kell.
W RCKiK w Gdańsku
•    Każdy krwiodawca ma oznaczoną grupę  układu ABO i antygen D z układu Rh.
     Jeśli antygen D jest  obecny osoba zaliczana jest do grupy Rh+(dodatniej).
     W przypadku braku antygenu mówimy o grupie Rh-(ujemnej).
•    Wielu dawców ma skontrolowane dodatkowo inne antygeny z układu Rh (C, c, Cw, E, e)
      i antygen K z układu Kell.
•   Nieliczni mają oznaczone antygeny również w innych układach grupowych,
    które mogą mieć znaczenie przy transfuzjach krwi.

Chcesz wiedzieć więcej na temat grup krwi, poniżej znajdziesz informacje dotyczące zagadnień:
Układ AB0
Układ Rh
Układ Kell
Przeciwciała odpornościowe
        
      
Układ ABO

Wykryty  w 1901
Antygeny układu ABO znajdują się:
• Na krwinkach czerwonych
• Na innych komórkach ciała poza tkanką nerwową
• W postaci rozpuszczalnej w niektórych płynach ustrojowych i wydzielinach (np. w ślinie)

Wyróżniamy cztery podstawowe grupy O, A, B, AB.
W układzie ABO jako jedynym znajdują się przeciwciała regularne. To znaczy, że w surowicy
człowieka zawsze znajdują się przeciwciała do antygenów nieobecnych na jego krwinkach. 

 Dlatego układ ABO jest najważniejszym układem w transfuzjologii. 

Grupa krwi

Antygeny na krwinkach

Możliwe  genotypy

Przeciwciała
w surowicy

O

Brak

O/O

Anty-A,B

A

A

A/A  A/O

Anty-B

B

B

B/B  B/O

Anty-A

AB

A i B

A/B

brak

 Kiedyś grupy różnicowało rutynowo się na podgrupy A1 i A2 , A1B i A2B.
Obecnie robi się to bardzo rzadko u pacjentów.
Czasami antygeny układu ABO mogą być słabsze i wtedy mówimy o słabej odmianie grupy A lub B.
Wśród dawców RCKiK w Gdańsku są zarejestrowani dawcy grup A3, A3B, Ax.  
 

Częstość występowania grup układu ABO w różnych populacjach (w procentach) 

Grupa

Indianie Am. Płd.

Aborygeni

Rasa negroidalna

Azjaci

Lapończycy

Rasa kaukaska

Polacy

O

100

44

49

43

18

44

33

A

0

56

27

27

55

43

40

B

0

0

20

25

15

9

19

AB

0

0

4

4

12

4

8

 

 Układ Rh


Odkryty w 1940 roku
Drugi pod względem znaczenia w transfuzjologii
Posiada 49 antygenów
Istotne antygeny D, C, c, Cw, E, e
Najważniejszy antygen D jest silnym immunogenem. To oznacza, że osoby bez tego antygenu po jego
przetoczeniu mogą wytwarzać przeciwciała anty-D.
Dlatego wszystkich  dzielimy na Rh+(dodatnich) i Rh-(ujemnych) ze względu na jego obecność lub brak
d – symbol wskazujący na brak antygenu D 

         Częstość występowania grup układu Rh w różnych populacjach (w procentach) 

Rh

Rasa
negroidalna

Azjaci

Rasa
 kaukaska

Polacy

dodatnie

95

>99

88

85

ujemne

5

<1

12

15

 U niektórych osób antygen D może mieć słabszą ekspresję mówimy wtedy o D słabym.
Obecnie metodą biologii molekularnej wykryto 70 typów D słabego.   
                 U niektórych osób antygenowi  D może brakować jakiegoś odcinka. Wtedy mówimy o kategorii
antygenu D.Wśród dawców zarejestrowanych w RCKiK w Gdańsku mamy kilku dawców kategorii DVI i DFR.
Takie osoby jeśli są biorcami krwi muszą otrzymać krew Rh-(ujemną), jeśli oddają krew jest ona opisana
jako Rh+(dodatnia). 

 

Układ Kell

Antygen K z tego układu jest często odpowiedzialny za pobudzenie organizmu do produkcji przeciwciał
anty-K. Ma więc znaczenie przy przetoczeniu krwi i ciąży.                      

 Częstość występowania fenotypu z układu Kell w rasie kaukazkiej  (w procentach)
           
wg. Imunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. Jadwiga Fabiańska-Mitek 

Fenotyp z układu Kell

częstość

K-  (kk)

 91

Kk

 8,8

KK

0,2

 

      

Przeciwciała odpornościowe.

Osoby, które otrzymywały krew (operacja) lub kobiety, które były w ciąży, mogły zetknąć się z antygenem,
którego same nie posiadają, a znajdował się on na krwinkach dawcy lub dziecka. Organizm mógł rozpoznać
ten antygen jako obcy i wytworzył do niego przeciwciała.
Taką obronną reakcję organizmu nazywa się odpowiedzią immunologiczną.
Tak powstałe przeciwciała zwane odpornościowymi utrzymują się w organizmie człowieka całe życie.
Nie powodują żadnych ubocznych skutków dopóki nie ma potrzeby ponownej transfuzji.
Wtedy ich obecność utrudnia dobór krwi. Taki pacjent nie może otrzymać każdej krwi o zgodnej grupie ABO i Rh,
ale tylko krew o określonym fenotypie. Inaczej może dojść do reakcji poprzetoczeniowej.
Dlatego wykryte u człowieka przeciwciała, jeśli pracownia serologiczna oceniła, że mają znaczenie kliniczne,
powinny być wpisane do dokumentu (karty identyfikacyjnej z grupą krwi). Taką kartę należy zawsze okazać
przy przyjęciu do szpitala. Osocza dawcy z takimi przeciwciałami nie można przetaczać pacjentowi.
Jeśli miałaś/miałeś przetaczaną krew lub byłaś w ciąży powiedz lekarzowi przy badaniu.
Poszerzymy u Ciebie zakres badania przeciwciał.
Jest to ważne dla pacjenta, któremu zostanie przetoczona Twoja krew, ale także ważne dla Ciebie,
jeśli w przyszłości potrzebowałabyś/potrzebowałbyś transfuzji.

Nie każdy, kto w transfuzji lub ciąży zetknął się z obcym dla siebie antygenem wytwarza przeciwciała.
Jest to cecha osobnicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 

 

 
 
Online: 4 odwiedzin: 1727791
| Strona główna | Aktualności | Galeria | BIP
© 2009 - 2017 RCKiK Gdańsk design & hosting Trol Intermedia